Nowości  Rosja  Noclegi    
 


FederacjaRosyjska.pl > Kolej Transsyberyjska

Kolej Transsyberyjska

Kolej Transsyberyjska to najdłuższe połączenie kolejowe na świecie. Liczy ponad 9 tys. km.

Przebiega ze wschodu na zachód będąc jedną z głównych arterii komunikacyjnych Rosji. Na jej początku leży Moskwa w europejskiej cześci Rosji, zaś na końcu Władywostok w Azji, położony już nad Pacyfikiem.

Od 2002 roku cała linia jest zelektryfikowana. Od linii prowdzą odgałęzienia w kierunku centralnej Azji - do Chin, Mongolii i Korei Północnej.

Z linii korzystają chętnie turyści. Ostatnio rośnie rola tej linii w transporcie kontenerów między Chinami i Europą. Na tym polu aktywne są m.in. niemieckie koleje Deutsche Bahn (DB). Pociągi z konternerami z Chin do Europy są dwukrotnie szybsze od statków. Ambitne plany zostały przyhamowane przez globalny kryzys, który zaowocował spadkiem cen frachtu morskiego. Jednakże pociągi z konternerami kurusją już regularnie. Konternery są przeładowywane w miejscach zmiany rozstawu szyn (m.in. w Polsce).

W planach jest wykorzystanie także linii transsyberyjskiej do transportu towarów z Korei Południowej i Japonii przez Koreę Północną.

Kolej Transsyberyjska określana jest także skrótem Transsib.

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego FederacjaRosyjska.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze informacje o Rosji za darmo.

FederacjaRosyjska.pl na serwisach społecznościowych: